Hành trình phát triển của EBIS

Thu, 08/10/2020

Sứ mệnh

 Kiến tạo công nghệ và Phát triển con người. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn 

EBIS tin vào sức mạnh thay đổi cuộc sống của Internet và không ngừng phát triển để mang đến cho người dùng những trải nghiệm ý nghĩa.